Inspecties

De kans op calamiteiten kunt u aanzienlijk verkleinen door het nemen van preventieve maatregelen. Het laten verrichten van inspecties verschaft u belangrijke informatie over noodzakelijke maatregelen met betrekking tot onderhoudswerkzaamheden.

Inspecties worden onafhankelijk en deskundig door DTS uitgevoerd. Zowel visuele en digitale video inspecties als digitale foto inspecties behoren tot de mogelijkheden. U ontvangt een uitgebreid inspectierapport aangevuld met beeldmateriaal.

DTS verricht o.a. de volgende inspectiewerkzaamheden:

  • Sluizen, gemalen kades, damwanden, steigers, bodems, remmingwerken
  • Scheepshellingen, scheepsdokken, funderingen en schepen
  • Visuele of digitale video inspecties en digitale of analoge foto inspecties
  • Wanddiktemetingen
  • Inspectie rapportages
  • Rioleringssystemen

Afgeronde projecten