DUIKBEDRIJF DTS

Restauratie sluis te Schouwerzijl

Diving Professionals 24/7

Al in 1371 wordt melding gemaakt van een zijl (afwateringssluis) op de plek waar rondom deze sluis in de loop der tijd het dorp Schouwerzijl is ontstaan.

De huidige sluis en brug, gebouwd in 1849, worden momenteel door Waterschap Noorderzijlvest gerestaureerd. Ook wordt er een keerklep – een afsluitvoorziening in de sluis aangebracht omdat door klimaatverandering de kans op wateroverlast en ook op water tekorten steeds groter wordt. Dit heeft geen gevolgen voor het vaarverkeer, aangezien de keerklep bij ‘normale’ weersomstandigheden gekanteld is en verzonken zal zijn in de sluisbodem.

Om een goed beeld te krijgen van de cultuur historische waarde en van de technische staat van de sluis is uitgebreid onderzoek gedaan. Duikbedrijf DTS was in opdracht van Oosterhof Holman betrokken bij deze inspecties en bij het droogzetten van de sluis. Ook werd DTS ingeschakeld om bodemonderzoek te verrichten om te bepalen wat voor constructie er onder de bestaande sluisbodem zit. Vervolgens zal een nieuwe betonvloer worden aangebracht zodat de keerklep kan worden geplaatst. Gepland is dat de werkzaamheden op 1 april 2022 zijn afgerond.

Heeft u een duikteam nodig voor onderwater werkzaamheden, of snelle assistentie bij een calamiteit? Duikbedrijf DTS is 7 dagen per week, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar. Bel 088-365 24 07 of mail: info@duikbedrijfdts.nl

Duikbedrijf DTS is gecertificeerd volgens VCA* 2017 6.0 en ISO 9001-2015.