DUIKBEDRIJF DTS

Duikbedrijf Drenthe

Duik Professionals 24/7

Duikbedrijf Drenthe

Snel een duikteam nodig bij een calamiteit? Bel DTS: 088-365 24 07. Gegarandeerd binnen 3 uur een allround en ervaren duikteam ter plaatse in heel Drenthe. 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, 07 dagen per week.

De provincie Drenthe is gevormd door de turfwinning. De afgelopen eeuwen is het hoogveen grotendeels afgegraven waardoor de zandgronden boven zijn komen te liggen. Voor afwatering van de veengronden en voor het vervoer van het turf is destijds – met de hand – een heel stelsel aan kanalen gegraven, waarvan de onderstaande nog steeds druk worden bevaren door zowel de beroeps- als pleziervaart.

  • Drentsche Hoofdvaart (Meppel-Smilde-Assen)
  • Hoogeveense Vaart (Meppel-Hoogeveen)
  • Noord-Willemskanaal (Assen-Groningen)
  • Verlengde Hoogeveense Vaart (Hoogeveen-Emmen)
  • Oranjekanaal (Smilde-Emmen)

Uiteraard zijn in deze kanalen de nodige sluizen en gemalen aangebracht. We hebben in Nederland immers te maken met hoger en lager gelegen gebieden waar het water langs moet worden geleid om het uiteindelijk in zee te kunnen lozen. Duikbedrijf DTS wordt regelmatig ingeschakeld voor onderwater inspecties en reparaties aan deze  kunstwerken, voor bergingen en het schoonmaken van vaarwegen. Maar ook de scheepvaart doet regelmatig een beroep op ons bij technische problemen of aanvaringen. Rijkswaterstaat, waterschappen, provincie en gemeenten weten DTS regelmatig te vinden voor het uitvoeren van onderwaterwerkzaamheden.

Daarnaast biedt DTS ook ademluchtwerkzaamheden aan. Dit zijn werkzaamheden in verontreinigde ruimtes of op plaatsen waar schadelijke dampen voorkomen en waar onafhankelijke adembescherming dus noodzakelijk is. Denk aan inspecties en reparaties in biogasinstallaties, afvalverwerkingsinstallaties, rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI), mestkelders en in de zuivelindustrie.

Voor noodreparaties schakelt u onze 24-uursservice in. Bel: 088-365 24 07. Wij zijn 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Gegarandeerd binnen 3 uur een ervaren duikteam ter plaatse in heel Nederland.

Duikbedrijf DTS is gecertificeerd volgens VCA* 2017 6.0 en ISO 9001-2015.

Calamiteitenservice: 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week!
BEL: 088-3652407

NIEUWS

UITGELICHT

(G)een vakantie voor Duikbedrijf DTS

De haven van Holwerd, gelegen aan de Waddenzee, is vooral bekend vanwege de veerdienst van en naar Ameland. In de nacht van 25 op 26 juni werden wij echter via ons calamiteitennummer niet naar de veerboot maar naar een werkschip, de Teddy, geroepen.

Duikteam verlost Teddy tweemaal van staalkabels

De haven van Holwerd, gelegen aan de Waddenzee, is vooral bekend vanwege de veerdienst van en naar Ameland. In de nacht van 25 op 26 juni werden wij echter via ons calamiteitennummer niet naar de veerboot maar naar een werkschip, de Teddy, geroepen.

DTS levert waardevolle bijdrage aan aanpak bruggen in provincie Groningen

Het Programma Bruggen van Waterschap Noorderzijlvest is in volle gang, waarbij de komende jaren in totaal 17 bruggen in de Groningse gemeente Het Hogeland op duurzame wijze worden vervangen of gerenoveerd.

Vervangen ringketstang aan sluisdeur I te Gaarkeuken

Wanneer een schip tegen een sluisdeur vaart kan dat nog wel eens schade veroorzaken. Zo geschiedde ook in 2021 bij de sluis van Gaarkeuken in het Van Starckenborghkanaal, gelegen in de provincie Groningen nabij de grens met Friesland…

Open dag Eemshaven: Mooie kick-off van samenwerking met Onderwaterscan

De Eemshaven bestaat 50 jaar. Ter gelegenheid daarvan werd zaterdag 10 juni een open dag georganiseerd waar van alles te beleven was en waar bedrijven de gelegenheid kregen zich te presenteren…

Samen sta je sterk, dat geldt ook voor duikteams

Hoe breng je kennis van schepen en duiken samen in een prachtige samenwerking?
Het antwoord is Nautechnics en DTS!

Werkzaamheden waterbassin Lamb Weston/ Meijer

Bij LWM, fabrikant van bevroren aardappelproducten, worden aan de lopende band aardappelen gewassen en gekookt. Daarvoor wordt veel water gebruikt, wat ter plaatse in een eigen reinigingsinstallatie wordt gezuiverd…

Een weekje woonboten bergen in Groningen

Op zaterdagmiddag 14 januari werden wij opgeroepen met de melding dat in de stad Groningen twee woonboten waren gezonken. We moesten zo snel mogelijk komen…

Inzet team DTS bij rioolwaterzuiveringsinstallatie Leeuwarden

In opdracht van Wetterskip Fryslân heeft Duikbedrijf DTS in samenwerking met ADS Groep Water B.V. een aantal aanpassingen gedaan aan de energielijn van RWZI Leeuwarden…

Brug Stroobos weer vrijgegeven na berging door DTS

Tegen de nacht van 20 op 21 december werd ons calamiteitennummer gebeld door Rijkswaterstaat: of wij met spoed een duikteam naar Friesland konden laten komen…

Duikbedrijf Drenthe

Onderwaterwerkzaamheden Drenthe

Vaarwegonderhoud Drenthe

Sluisinspecties Drenthe

Bruginspecties Drenthe

Gemaalonderhoud Drenthe

Kadeinspecties Drenthe

Duikbedrijf voor waterschappen

Onderhoud waterinfrastructuur Drenthe

Onderwaterinspecties Drenthe

Onderwaterconstructie Drenthe

Duiken voor onderwaterbetonwerk Drenthe

Infrastructuurduiken Drenthe

Onderhoud waterkeringen Drenthe

Duikbedrijf voor gemeentes Drenthe

Duikbedrijf voor provincies Drenthe

Onderhoud en inspectie van sluizen Drenthe

Brugrenovatie onder water Drenthe

Gemalen onderhoud duikbedrijf Drenthe

Kadeherstel en inspectie Drenthe

Waterbouwkundige diensten Drenthe

Kanaalonderhoud en inspectie Drenthe 

Onderhoud en inspectie van waterinfrastructuur Drenthe

Duikteam voor waterprojecten Drenthe

Duiken voor infrastructurele projecten Drenthe

Onderwaterlassen Drenthe

Duikinspecties vaarwegen Drenthe

Sluisrenovatie onder water Drenthe

Brugonderhoud onder water Drenthe

Gemalen reparatie duikbedrijf Drenthe

Kadeherstel en -renovatie Drenthe

Onderwater betonherstel Drenthe

Onderwaterconstructiebedrijf Drenthe

Duikwerkzaamheden waterwegen Drenthe

Waterinfrastructuurduiken Drenthe

Duikbedrijf voor sluizen en dammen Drenthe

Duikploeg voor waterbouwkundige projecten Drenthe

Onderhoud en inspectie van aquaducten Drenthe

Duikbedrijf voor havenfaciliteiten Drenthe

Onderwaterreparaties waterleidingen Drenthe

Duiken voor waterkwaliteitscontrole Drenthe

Duikbedrijf voor waterzuiveringsinstallaties Drenthe

Onderhoud en inspectie van stuwen Drenthe

Onderwaterwerken voor dijkversterking Drenthe

Duikbedrijf voor baggerwerkzaamheden Drenthe

Waterwegconstructie en -onderhoud Drenthe

Duiken voor pijpleidinginspecties Drenthe

Onderhoud van waterpompen onder water Drenthe

Duikbedrijf voor afvalwaterbehandeling Drenthe