DUIKBEDRIJF DTS

Inspecties

Diving Professionals 24/7

INSPECTIES

De kans op calamiteiten kunt u aanzienlijk verkleinen door het nemen van preventieve maatregelen. Door verzekeraars en mensen van beheer en onderhoud wordt vaak geëist dat zaken periodiek worden gekeurd. Het laten verrichten van inspecties verschaft u belangrijke informatie over noodzakelijke maatregelen met betrekking tot onderhoudswerkzaamheden.

Inspecties worden volledig onafhankelijk en deskundig door DTS uitgevoerd. Zowel visuele en digitale video inspecties als digitale foto inspecties behoren tot de mogelijkheden. U ontvangt een uitgebreid, helder inspectierapport dat is aangevuld met beeldmateriaal.

DTS verricht inspectiewerkzaamheden aan:

  • Sluizen, gemalen, kades, damwanden, steigers, bodems, remmingwerken, kunstwerken
  • Scheepshellingen, scheepsdokken, funderingen en schepen
  • Rioleringssystemen
  • Tanks – reinwater tanks, (bio)gasinstallaties, etc.
  • Zwembaden

Wij bieden:

  • Visuele of digitale video inspecties
  • Digitale of analoge foto inspecties
  • Wanddikte metingen
  • Inspectie rapportages


Duikbedrijf DTS is gecertificeerd volgens VCA* 2017 6.0 en ISO 9001-2015

NIEUWS

UITGELICHT

Samen sta je sterk, dat geldt ook voor duikteams

In opdracht van Wetterskip Fryslân heeft Duikbedrijf DTS in samenwerking met ADS Groep Water B.V. een aantal aanpassingen gedaan aan de energielijn van RWZI Leeuwarden…

Werkzaamheden waterbassin Lamb Weston/ Meijer

In opdracht van Wetterskip Fryslân heeft Duikbedrijf DTS in samenwerking met ADS Groep Water B.V. een aantal aanpassingen gedaan aan de energielijn van RWZI Leeuwarden…

Een weekje woonboten bergen in Groningen

Op zaterdagmiddag 14 januari werden wij opgeroepen met de melding dat in de stad Groningen twee woonboten waren gezonken. We moesten zo snel mogelijk komen…

Inzet team DTS bij rioolwaterzuiveringsinstallatie Leeuwarden

In opdracht van Wetterskip Fryslân heeft Duikbedrijf DTS in samenwerking met ADS Groep Water B.V. een aantal aanpassingen gedaan aan de energielijn van RWZI Leeuwarden…

Brug Stroobos weer vrijgegeven na berging door DTS

Tegen de nacht van 20 op 21 december werd ons calamiteitennummer gebeld door Rijkswaterstaat: of wij met spoed een duikteam naar Friesland konden laten komen…

Duikbedrijf DTS lanceert nieuwe website

Begin dit jaar wisselde Duikbedrijf DTS van eigenaar. Tijd voor een nieuwe, moderne uitstraling waarmee wij laten zien dat DTS vol vertrouwen de toekomst ingaat…

ISO-9001 en VCA certificering verlengd met NUL afwijkingen

In november is een auditor van Bureau Veritas twee dagen bij ons op kantoor en op onze projectlocaties geweest voor de her-certificering van ons ISO-9001 & VCA certificaat.

Restauratie sluis te Schouwerzijl

Al in 1371 wordt melding gemaakt van een zijl (afwateringssluis) op de plek waar rondom deze sluis in de loop der tijd het dorp Schouwerzijl is ontstaan.

Een nieuwe eigenaar voor Duikbedrijf DTS

Sinds januari 2022 is Duikbedrijf DTS formeel van eigenaar gewisseld.

Duik- en Servicebedrijf DTS gecertificeerd

Eind 2021 is Duikbedrijf DTS gecertificeerd volgens VCA* 2017 6.0 en ISO 9001-2015. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de verduurzaming van onze bedrijfsvoering…