DUIKBEDRIJF DTS

Werkzaamheden waterbassin LWM

Diving Professionals 24/7

Bij LWM, fabrikant van bevroren aardappelproducten, worden aan de lopende band aardappelen gewassen en gekookt. Daarvoor wordt veel water gebruikt, wat ter plaatse in een eigen reinigingsinstallatie wordt gezuiverd.

In december hebben wij de voorstuwer en de oude frames gedemonteerd uit een bassin wat onderdeel uitmaakt van het waterzuiveringsproces. Dit in goede samenwerking met Biogas Holland en betrokken mensen op locatie.

Enkele weken geleden hebben wij de nieuwe frames terug geplaatst met voorstuwers. Daarbij was de temperatuur van het water best een issue, ware het niet dat DTS over de juiste voorzieningen beschikt zodat duikers hun werkzaamheden goed en veilig kunnen verrichten, ook bij verhoogde temperaturen en vervuild water.

Vertrouw bij ademluchtwerkzaamheden op de vakkundige service van Duikbedrijf DTS

DTS heeft ruime ervaring in het uitvoeren van werkzaamheden aan dit soort bassins:

  • Plaatsen/ vervangen van voorstuwers
  • Bassin beluchtingssystemen (spoelkop- of plaat beluchters)
  • Plaatsen van diverse geleidingssystemen en onderdelen van waterzuiveringsinstallaties
  • Reparaties aan leidingwerken of bouwkundige reparaties aan de tanks.

Ook inspecties, het ophalen van onderdelen of reinigen van bassins (slib zuigen en afvoeren van slib) verzorgen wij regelmatig, onder meer bij RWZI’s (rioolwaterzuivering) van de waterschappen. Hierbij verwijderen we het sediment, wat zich in de loop van de tijd op de bodem verzamelt, met behulp van een pomp in combinatie met de aanwezige scheidingsinstallaties.

Duikbedrijf DTS maakt gebruik van geavanceerde duikmaterialen en beschikt over eigen gereedschappen die als standaarduitrusting in de speciaal ingerichte materiaalwagens aanwezig zijn.

Duikbedrijf DTS is gecertificeerd volgens VCA* 2017 6.0 en ISO 9001-2015