DUIKBEDRIJF DTS

Rov / onder- waterdrones

Diving Professionals 24/7

ROV services

Bij de uitvoering van onderwaterwerkzaamheden is het niet altijd vanzelfsprekend dat er direct een duikteam te water gaat. In bepaalde gevallen wordt een ROV (Remotely Operated Vehicle) – oftewel een onderwaterdrone – ingezet, als alternatief of ter aanvulling van het duikteam.

Via een nauwe samenwerking met Onderwaterscan heeft Duikbedrijf DTS beschikking over diverse onderwaterdrones of ROV’s. Hoewel ROV’s waardevol zijn voor bepaalde soorten onderwaterinspecties, biedt de inzet van een duikteam in situaties waarin gedetailleerde, real-time menselijke interactie en interventie nodig zijn, meestal superieure voordelen.

De keuze tussen een duikteam en een ROV hangt af van verschillende factoren, zoals de aard van de inspectie, de specifieke omstandigheden en de beschikbare middelen. In sommige gevallen kan een combinatie van beide benaderingen de meest effectieve oplossing zijn.

Download hier onze flyer met uitgebreide informatie over het inzetten van ROV’s versus duikers.

Snel een duikteam en/ of ROV service nodig? Duikbedrijf DTS garandeert binnen 2 tot 3 uur een ervaren duikteam ter plaatse in geheel Nederland – 365 dagen per jaar, 24 uur per dag. In de drie noordelijke provincies zijn wij gemiddeld zelfs binnen 60 – 90 minuten op locatie.

Duikbedrijf DTS is gecertificeerd volgens VCA* 2017 6.0 en ISO 9001-2015

NIEUWS

UITGELICHT

(G)een vakantie voor Duikbedrijf DTS

De haven van Holwerd, gelegen aan de Waddenzee, is vooral bekend vanwege de veerdienst van en naar Ameland. In de nacht van 25 op 26 juni werden wij echter via ons calamiteitennummer niet naar de veerboot maar naar een werkschip, de Teddy, geroepen.

Duikteam verlost Teddy tweemaal van staalkabels

De haven van Holwerd, gelegen aan de Waddenzee, is vooral bekend vanwege de veerdienst van en naar Ameland. In de nacht van 25 op 26 juni werden wij echter via ons calamiteitennummer niet naar de veerboot maar naar een werkschip, de Teddy, geroepen.

DTS levert waardevolle bijdrage aan aanpak bruggen in provincie Groningen

Het Programma Bruggen van Waterschap Noorderzijlvest is in volle gang, waarbij de komende jaren in totaal 17 bruggen in de Groningse gemeente Het Hogeland op duurzame wijze worden vervangen of gerenoveerd.

Vervangen ringketstang aan sluisdeur I te Gaarkeuken

Wanneer een schip tegen een sluisdeur vaart kan dat nog wel eens schade veroorzaken. Zo geschiedde ook in 2021 bij de sluis van Gaarkeuken in het Van Starckenborghkanaal, gelegen in de provincie Groningen nabij de grens met Friesland…

Open dag Eemshaven: Mooie kick-off van samenwerking met Onderwaterscan

De Eemshaven bestaat 50 jaar. Ter gelegenheid daarvan werd zaterdag 10 juni een open dag georganiseerd waar van alles te beleven was en waar bedrijven de gelegenheid kregen zich te presenteren…

Samen sta je sterk, dat geldt ook voor duikteams

Hoe breng je kennis van schepen en duiken samen in een prachtige samenwerking?
Het antwoord is Nautechnics en DTS!

Werkzaamheden waterbassin Lamb Weston/ Meijer

Bij LWM, fabrikant van bevroren aardappelproducten, worden aan de lopende band aardappelen gewassen en gekookt. Daarvoor wordt veel water gebruikt, wat ter plaatse in een eigen reinigingsinstallatie wordt gezuiverd…

Een weekje woonboten bergen in Groningen

Op zaterdagmiddag 14 januari werden wij opgeroepen met de melding dat in de stad Groningen twee woonboten waren gezonken. We moesten zo snel mogelijk komen…

Inzet team DTS bij rioolwaterzuiveringsinstallatie Leeuwarden

In opdracht van Wetterskip Fryslân heeft Duikbedrijf DTS in samenwerking met ADS Groep Water B.V. een aantal aanpassingen gedaan aan de energielijn van RWZI Leeuwarden…

Brug Stroobos weer vrijgegeven na berging door DTS

Tegen de nacht van 20 op 21 december werd ons calamiteitennummer gebeld door Rijkswaterstaat: of wij met spoed een duikteam naar Friesland konden laten komen…