DUIKBEDRIJF DTS

Een weekje woonboten bergen in Groningen

 

Diving Professionals 24/7

Op zaterdagmiddag 14 januari werden wij opgeroepen met de melding dat in de stad Groningen twee woonboten waren gezonken. We moesten zo snel mogelijk komen voor een schouw en het maken van een plan van aanpak. Door de vele regenval, harde wind en hoge waterstand had de betonnen onderconstructie bij één van de arken water gemaakt. Deze heeft vervolgens de andere meegetrokken.

De maandag erop stonden wij gereed met duikteam en een pompcapaciteit van ruim 1200 kub/uur van Jongema Drachten. De eerste woonboot hebben wij boven water weten te krijgen door inzet van een duikteam die gaten rond- en onder de waterlijn heeft gedicht. Door gaten in de vloer te maken wist het duikteam zich toegang te verschaffen tot de betonbak. Ook binnen het betonruim wist het duikteam de gaten snel te dichten, waardoor de pompen konden worden ingezet om de woonboot naar het wateroppervlak te krijgen.

Dezelfde dag hebben wij een poging gedaan bij de tweede woonark, echter hadden we door het gewicht van de ark en diverse lekkages te weinig capaciteit aan pompen.

Op dinsdag hebben we de woonboten losgekoppeld en met een pompcapaciteit van ruim 2300-3000 kub/uur pomp een poging gewaagd om de boot in zijn geheel naar boven te halen. Door indringing van water waren de wanden echter sterk verzwakt en begaf een deel van de buitenwanden het.

‘s Woensdags hebben we alle ramen en wanden versterkt met plaatmateriaal, zowel boven als onder  de waterlijn. Ook binnen in de woonboot hebben we de constructie versterkt met balken. In de middag hebben we wederom een poging gewaagd met 2300-3000 kub/uur aan pompcapaciteit.
Door het topgewicht van de woonboot moesten we helaas ook deze poging staken. In overleg met de opdrachtgever – TVM Verzekeringen – is toen besloten de bovenbouw eraf te halen en af te voeren, evenals een groot deel van de inhoud van de woonboot. Samen met de mensen van Jongema, die ons deze week geweldig hebben geholpen, zijn we hiermee aan de slag gegaan.

Op donderdag hebben we de gehele bovenbouw afgebroken. De dakconstructie was zodanig verzwakt dat deze met een knijpbak gemakkelijk van de constructie af getrokken kon worden.

Vrijdags hebben we alles netjes afgevoerd en opgeruimd. De drijvende woonboot hebben wij zeker gesteld met automatische vlakzuigpompen.

De maandag daarna hebben wij een nieuwe poging gewaagd met 2300-3000 kub/uur aan pomp capaciteit. De woonboot kwam langzaam naar boven. Vervolgens is het duikteam te water gegaan om gaten in de vloer te maken waardoor er toegang werd verkregen tot de betonnen bak. Ook zijn overige gaten gedicht waardoor water uit de woonboot kon worden gepompt en deze naar boven kwam.

Het was belangrijk om de woonboten vooral mét de betonnen bakken naar boven te halen zodat een zeer ingrijpende, totale berging van de betonnen onderconstructies voorkomen werd.
Een uitdagende klus en een fantastische samenwerking tussen Duikbedrijf DTS en Jongema Drachten!

Heeft u ook een duikteam nodig voor onderwater werkzaamheden, of snelle assistentie bij een calamiteit? Duikbedrijf DTS is 7 dagen per week, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar. Bel 088-365 24 07 of mail: info@duikbedrijfdts.nl

Duikbedrijf DTS is gecertificeerd volgens VCA* 2017 6.0 en ISO 9001-2015.