DUIKBEDRIJF DTS

Duikers DTS blijven zich ontwikkelen 

Diving Professionals 24/7

Voortdurend streven wij als duikbedrijf naar de beste kwaliteit in onze dienstverlening. Ook om qua veiligheid niets aan het toeval over te laten, werkt Duikbedrijf DTS uitsluitend samen met goed opgeleide, gecertificeerde duikers.

Onlangs hebben een aantal van onze duikers hun kennis weer bijgespijkerd of nieuwe certificeringen behaald. Een overzicht:

  • Vier duikers hebben succesvol de opleiding ROV Piloot Dit naar aanleiding van de aanschaf van onze PIVOT ROV met MultiBeam Sonar. Hiermee beschikken zij over de kennis en vaardigheden om de onderwaterdrone goed te navigeren, gebruik te maken van alle opties zoals de Sonar en zodoende in staat zijn de ROV optimaal in te zetten bij duikwerkzaamheden en onderwater inspecties.
  • Alle duikers van DTS zijn in het bezit van VCA Vol – een certificaat dat staat voor veiligheid, gezondheid en milieu. Wij willen dat iedereen die werkzaamheden voor ons verricht, zich terdege bewust is van de situaties waarin wij ons bevinden en welke risico’s er van toepassing kunnen zijn. Hierin doen wij geen enkele concessie.
  • Twee van onze duikers zijn hebben hun Mad-A (Duikmedisch Begeleider) en Duikploegleider certificering vernieuwd. De Duikmedisch Begeleider binnen de duikploeg kan bij calamiteiten direct assistentie verlenen. De Duikploegleider geeft leiding aan het duikteam en houdt toezicht op de veiligheid.
  • Ook hebben twee van onze duikers hun certificering als OOO-deskundige voor het Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten weer behaald. Dit betekent dat zij beschikken over een uitgebreide kennis van munitie en hoe hiermee om te gaan. OOO-gecertificeerde duikers kunnen worden ingehuurd door bedrijven die bevoegd zijn om explosieven op te sporen, vanaf historisch vooronderzoek tot het veiligstellen voor het ruimen door de EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie). Onze OOO deskundigen worden ingezet om, onder begeleiding van een Senior deskundige van de opdrachtgever, explosieven te lokaliseren, detecteren, (waar nodig laagsgewijs) te benaderen en te identificeren.
    Jaarlijks worden er door de EOD nog zo’n 2.500 explosieven uit de Tweede Wereldoorlog geruimd.

Nauwkeurige registratie
Door middel van een nauwkeurige registratie in ons kwaliteitsmanagementsysteem hebben wij perfect in beeld over welke diploma’s en certificeringen onze duikers beschikken en of zij medisch zijn goedgekeurd om dit fysiek zware beroep uit te oefenen. Daardoor is het gemakkelijk om bij opdracht snel een volwaardig duikteam samen te stellen dat aansluit bij de werkzaamheden die moeten worden verricht.

Bij DTS blijven we investeren in de ontwikkeling en certificering van onze duikers, zodat we altijd de hoogste normen van professionaliteit en veiligheid kunnen waarborgen. Heeft u goed opgeleide duikers nodig voor onderwaterwerkzaamheden, inspecties, ademlucht werkzaamheden of opsporing en assistentie bij bergingen? Dan vindt u in DTS een volwaardige partner. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Bel 088-3652407 of mail naar info@duikbedrijfdts.nl.

Duikbedrijf DTS is gecertificeerd volgens VCA* 2017 6.0 en ISO 9001-2015