DUIKBEDRIJF DTS

Inzet persluchtteam bij RWZI Leeuwarden

Diving Professionals 24/7

In opdracht van  Wetterskip Fryslân heeft Duikbedrijf DTS in samenwerking met ADS Groep Water B.V. een aantal aanpassingen gedaan aan de energielijn van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te Leeuwarden. Wij kregen hiervoor opdracht in het kader van het deelproject ‘Aanpassing Energielijn RWZI Leeuwarden’, wat het ontwerp en de uitvoering voor de vernieuwing van de energielijn van de installatie omvat. 

Het deelproject richt zich op het uitvoeren van noodzakelijke aanpassingen aan de sliblijn. Dit om de  huidige energielijn van RWZI Leeuwarden te laten voldoen aan zowel de actuele wet- en regelgeving als aan de eisen die de opdrachtgever stelt op het gebied van bedrijfszekerheid en veiligheid.

DTS heeft een team ingezet – 2 man op een tank – en op beide tanks de onderstaande ombouw werkzaamheden verricht:

1)  Tie-in van de bestaande biogasleiding aansluiting op gasdome SGT-1
2)  Verwijderen kijkglas op SGT-1 en montage FeCl 3 -injectiepunt
3)  Tie-in van de bestaande biogasleiding aansluiting op gasdome SGT-2

Dit alles hebben wij uitgevoerd met gebruik van onafhankelijke ademlucht, camera en door middel van communicatie op afstand met de duikers op het dak .

In het voortraject is DTS nauw betrokken geweest bij het maken van het werk- en veiligheidsplan. Dit in samenwerking met ADS, Stork, Wetterskip Fryslân en Biogas Holland. Dankzij deze gedegen voorbereiding en goede uitvoering van het project is ADS Groep nu goed in staat om dit soort projecten eigen beheer te doen.

Het project verliep in een prettige samenwerking met alle betrokken partijen die ieder hun eigen kennis, expertise en materialen hebben ingezet.

Duikbedrijf DTS maakt gebruik van geavanceerde duikmaterialen en beschikt over eigen gereedschappen die als standaarduitrusting in de speciaal ingerichte materiaalwagens aanwezig zijn.
Wij werken uitsluitend samen met gecertificeerde duikers.

Duikbedrijf DTS is gecertificeerd volgens VCA* 2017 6.0 en ISO 9001-2015.