DUIKBEDRIJF DTS

Duik- en Servicebedrijf DTS gecertificeerd

Diving Professionals 24/7

Eind 2021 is Duikbedrijf DTS gecertificeerd volgens VCA* 2017 6.0 en ISO 9001-2015.
Hiermee is een belangrijke stap gezet in de verduurzaming van onze bedrijfsvoering. Immers, opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen omdat ook van henzelf continue kwaliteitsverbetering wordt verlangd en omdat veiligheidsvoorschriften en wetgeving voortdurend worden bijgesteld.

Met deze certificeringen tonen wij aan dat wij onze procedures op het gebied van veiligheid en de processen en structuren in de organisatie – en dus de beheersing van de kwaliteit van onze service – op orde hebben. Hiermee komen wij onze opdrachtgevers tegemoet in hun wensen, behoeften, specificaties en eisen, en zorgen wij ervoor dat voor onze duikers de veiligheid optimaal wordt bewaakt.

Heeft u een duikteam nodig voor onderwater werkzaamheden, of snelle assistentie bij een
calamiteit? Duikbedrijf DTS is 7 dagen per week, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar. Bel088-365  24 07 of mail: info@duikbedrijfdts.nl